הקניות של היום

הן הזבל של מחר

והזבל לא נעלם.

לא מספיק מהר...

(הוא רק מזהם את הקרקע יותר ויותר...)

אז מה עושים כדי לשמור על איכות החיים שלנו?

נעים להכיר:

אפס פסולת

מפתחים הרגלי צריכה נבונים
ומצמצמים את כמויות הפסולת.

אפס פסולת

מפתחים הרגלי
צריכה נבונים
ומצמצמים את
כמויות הפסולת.

Images: pexels.com, pixabay.com unsplash.com